เครื่องคว้านแนวนอนด้วยมือ

  • Manual Horizontal Boring Machine

    เครื่องคว้านแนวนอนด้วยมือ

    เครื่องคว้านแนวนอนรุ่น TPX บนพื้นฐานของการคว้านแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ เครื่องมือกลสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน Box Body, Shell, Engine Base… การประมวลผลชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เจาะ, คว้าน, เจาะ, คว้าน, หันเฉพาะจุด, งานกัด แบน, การตัดเกลียวกลึง ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนกล่องขนาดกลางขนาดใหญ่และการคว้านหยาบ การคว้านสำเร็จ การกัด และกระบวนการตัดเฉือนอื่นๆ